Lv En Ru

LATEXPO

Pakalpojumi

LATEXPO ir Latvijas vadošā kompānija izstāžu, konferenču, semināru un prezentāciju plānošanā, izstrādē un organizācijā. Sākot ar 1994. gadu, uzņēmums organizējis vairāk kā 100 izstādes un pasākumus starptautiskā līmenī.

Kompānija LATEXPO nodarbojas ar mārketinga pētījumiem un analīzi kā vietējā tā arī ārzemju tirgiem, sniedz palīdzību atrast biznesa partnerus un nodrošina plašu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu un maksimālu atbalstu izstāžu dalībniekiem pirms pasākuma, tā laikā, kā arī pēc tā.

Kompānija LATEXPO piedāvā piedalīties nozaru izstādēs ārzemēs, tai skaitā ar iespēju dalībai nacionālajā stendā.